+45 88 44 1000

📢 Skoleadmin er gået live

Efter en vellykket testperiode med nogle udvalgte efterskoler, er Skoleadmin blevet frigivet, hvorfor der er åbnet op for alle. Med Skoleadmin får I adgang til en skræddersyet platform, der hjælper skolen ifm. indmeldelse af nye elever. Platformen bygger på et moderne og sikkert webbaseret system, som sikrer, at udveksling af information mellem skolen og hjemmet sker på en sikker og ensartet måde.

Undgå besværet med at indsamle og opbevare underskrevne skolekontrakter, elevstøtteskemaer og samtykker via forskellige medier og formater, og få i stedet et samlet overblik over, hvem der har modtaget, svaret og hvem der mangler at skrive under.

Med automatisk påmindelse slået til, sørger systemet for at udsende påmindelser til elever og forældre, og notifikationer(systemet) giver jer besked, hvis en bruger trækker et samtykke tilbage, eller ikke får underskrevet inden for tidsfristen.

Skoleadmin giver elever og forældre en nemmere og mere gnidningsfri måde at håndtere skolekontrakter og andre skoledokumenter på og at sikre, at data valideres og sendes sikkert frem og tilbage mellem de forskellige parter.

Hvis I gerne vil høre mere eller er interesseret i en demo, kan I tilmelde jer her eller ringe på +45 88 44 1000:

Det kan du håndtere i Skoleadmin

Dokumenter
Underskrifter
Samtykker
Spørgeskemaer
Calendar
Bookinger
sync, reload, refresh, update
Brugere fra
KOMiT

Skoleadmin er målrettet og udviklet i samarbejde med efterskolerne

Efterskolerne har og vil fortsat være en vigtig spiller i forbindelse med udvikling af Skoleadmin. Som bruger af Skoleadmin har I som efterskole indflydelse på, hvordan systemet skal fungere og udvikle sig. I samarbejde med jer identificeres og udvikles løbende funktioner, som gør jeres arbejde endnu nemmere.

Input modtaget i projektets pilotfase, har allerede resulteret i at:

  • Brugere nu nemt kan integreres fra KOMiT.
  • Platformen tilføjes et booking system, så man slipper for besværet med at skulle koordinere og planlægge elevsamtaler med dertilhørende ændringer.
  • Platformen tilføjes et spørgeskemamodul, så det fx bliver lettere at indhente elevinformation inden optagelsessamtaler.
  • Platformen tilføjes et statstøtteskemamodul, så det bliver lettere at indhente og indsende statstøtteskemaer.

Skoleadmin går hånd i hånd med KOMiT

Skoleadmin er ikke en erstatning af KOMiT, men en række udvidede og optimerede funktioner, der alle hjælper skolesekretæren i de daglige gøremål. Skoleadmin intergerer med KOMiT og gør sammenspillet mellem skole og forældre/elev mere gnidningsfrit, ensartet og professionelt.

Pristabel

Standardpris
399kr/md
Dokumenthåndtering + editor
Opbyg nemt og sikkert ubegrænset antal dokumenter med Skoleadmins editor. Her er det muligt at indsætte tekst, videoer, samtykker, input felter, spørgsmål samt branding
Underskrivelse af dokumenter
- Pris pr underskrift via NemID/MitID
- Pris pr underskrift via SMS
- Pris pr underskrift via klik eller touch-underskrift
4 kr/stk
1 kr/stk
Gratis
Masseudsendelse
Send ud til hold, årgange eller udvalgte elever samt forældre på én gang
Samtykker
GDPR data håndtering
Vi passer på jeres data og sørger for at rydde op
Brugere fra KOMiT
Skoleadmin er lavet til efterskoler, private samt friskoler, hvorfor brugere fra KOMiT nemt integreres
Statistik
Giver overblik over hvem der har modtaget dokumenter, samtykker m.m. og hvilken status de har
Påmindelser
Slip for selv at skulle følge op med automatiske påmindelser
SMS notifikationer 1 kr/stk
SupportMail
Alle priser er eksklusiv moms

Tillægsmoduler

Statstøtteskemaer
Undgå bøvlet med at skulle indhente statstøtteskemaer, og giv modtager en bedre oplevelse ved indsendelse
Bookinger
Undgå bøvlet med at skulle koordinere tider til opstartsmøder o.lign.
Spørgeskemaer
Indhent let elevinformation inden optagelsessamtaler
Tilmeldingsformular samt venteliste styring
Elevtilmelding via jeres hjemmeside. Håndtering af ventelister samt hold